Извинявам се за всеки минал живот, в който не те срещнах

23

Вашият коментар