И си тръгнахме и двамата… най-вече ти

7

Вашият коментар