Обичаме този, който ни наранява и нараняваме този, който ни обича

17

Вашият коментар