Обичта се доказва мълчешком. С факти, не с думи.

10

Вашият коментар