Ти не си там където си. Ти си там, накъдето са насочени мислите ти.

11

Вашият коментар