Ако знаеше колко си важен, нямаше да си толкова далече

25

Вашият коментар