Ако знаеше колко си важен, нямаше да си толкова далече

28

Вашият коментар