Само ако знаеше на колко места те водя, докато те няма…

5

Вашият коментар