Докосва те, минавайки по улицата и мислиш, че вече си я срещал.

4

Вашият коментар