Дръж се добре с него, че един ден ще дойда да си го взема

9

Вашият коментар