Изневяра не се прощава. Изневярата е избор, не грешка.

73

Вашият коментар