Когато хората се отдалечават от теб, остави ги да си отидат

25

Вашият коментар