Не ми липсваш ти. Липсва ми усмивката, която имах, когато те имаше

11

Вашият коментар