Не можех да ти дам всичко, което искаше, но ти дадох всичко, което имах

18

Вашият коментар