Никога не докосвай едно сърце, ако не си способен да го обичаш

14

Вашият коментар