Живота не ти дава хората, които искаш, а хората, от които имаш нужда

14

Вашият коментар